Viktigt

8 mars
Hur porrindustrin kapar vår sexualitet
Från att ha befunnit sig i samhällets marginaler har nu pornografin blivit mainstream i modern populärkultur. Från internetporr till MTV bombarderas vi med sexualiserade bilder av kvinnor. Det formar våra könsidentiteter, vår kroppsuppfattning och speciellt våra intima relationer. Visste du att genomsnittsåldern för när pojkar börjar titta på porr är 11 år? I dokumentären ”Pornland” får vi ta del av Gail Dines, professor i sociologi i Boston och porrforskare över 30 år. Hennes forskning visar den gigantiska porrindustrin och hur den påverkar oss. I direkt motsats till påståenden om att porr har lett till en friare sexualitet, avslöjar Dines en massproducerad syn på sex som är djupt sexistisk och destruktiv. En vision som begränsar vår förmåga att skapa äkta, jämställda relationer fri från våld och förnedring – där män tar och kvinnor/flickor ger.
Frågor vi behöver ställa oss idag är:
• Kan de dominerande bilderna och berättelserna som sprids av porrindustrin skapa ett genussystem som undergräver jämställdheten och uppmuntrar våld mot kvinnor?
• Hur kommer de pojkar och flickor som växer upp idag att påverkas av den porr som nu finns så lättillgänglig?
Det är viktigt att våga se sambandet ”Mäns våld mot kvinnor” i detta stora folkhälsoproblem och arbeta inom många olika områden i samhället för att hjälpa kvinnor/flickor att inte hamna i porrvärlden.
Vänsterpartiet synliggör detta och verkar för en förändring
Sverige ligger i topp vad gäller könssegregerade arbetsplatser och de könsrelaterade löneskillnaderna är ett av de största strukturella problemen på den svenska arbetsmarknaden. Kvinnors genomsnittliga månadslön är 87,5 procent av mäns lön. Huvudorsaken är att arbetslivet är starkt könssegregerat och att de yrken och branscher som domineras av män tenderar att vara högre avlönade än de kvinnodominerade. Om de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken ska kunna åtgärdas måste lönerna i de kvinnodominerade branscherna tillåtas öka i en snabbare takt än i de mansdominerade. Många lågavlönade kvinnodominerade yrken, såsom barnskötare och undersköterskor, finns inom kommuner och landsting. År 2014 tjänade en barnskötare i genomsnitt 22 000 kronor och en undersköterska 25 500 kronor i månaden. Detta att jämföra med en genomsnittlig industriarbetarlön på drygt 29 000 kronor i månaden, eller en VD för ett storföretag med 1,6 miljoner kronor i lön per månad.
Krav vi behöver ställa är en ekonomi för alla, inte bara några få, där de som äger dyra villor, ärver rikedomar och tjänar pengar på aktier ska bidra mer till vår gemensamma välfärd och till minskade klyftor:
• Stoppa vinstjakten i välfärden – Dina och mina skattepengar ska gå till en
vård och omsorg som både levererar vård efter behov och till löner som
går att leva på. Inte till vinster i privata fickor.

• Införa rätt till heltid

• Ta bort anställningsformen allmän visstid

Det ger kvinnor en förutsättning till ett värdigt arbete och möjligheter till ett jämställt samhälle.

Vänsterpartiet
Ireen von Wachenfeldt

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *